DiverGen IT Services and Security, SugarCRM, CRM, zenprise

Mi tesz nyílt forrásúvá egy szoftvert?
openEzt a kérdést sok szempontból lehet vizsgálni. A nyílt forrás nem csupán a forráskódhoz való hozzáférés engedélyezését jelenti. A legpontosabb meghatározást az Open Source Initiative - OSI (Nyílt Forráskód kezdeményezés) adja és meghatározásuk szerint egy nyílt forráskódú szoftvernek 10 követelménynek kell megfelelni. Az összes ilyen licencet egyben nyílt forráskódú licencnek is tekintik.
A Nyílt forráskód definíciója
Szabad terjeszthetőség
A licensz nem korlátozhatja a szoftver ingyenes terjesztését.
Forrás kód
A programnak tartalmaznia kell a forráskódot, vagy lehetővé kell tennie a hozzáférést a forráskódhoz, lehetőleg interneten keresztül és természetesen ingyenesen, és olyan formában, hogy egy programozó módosíthassa a kódot. Továbbá nem tartalmazhat szándékosan elbonyolított forráskódot.
Származtatott munka
A licensznek lehetővé kell tennie a program megváltoztatását vagy módosítását, illetve származtatott munkák elvégzését.
A szerző forráskódjának integritása
A licenc korlátozhatja a forráskód a forgalmazását módosított formában, illetve a licensz megkövetelheti, hogy a megváltoztatott programok az eredetitől eltérő névvel és verziószámmal kerüljenek forgalomba.
Személyek diszkriminációjának tilalma
A licensz nem diszkriminálhatja egyetlen személy, vagy csoport használati jogát sem.
Felhasználási területek diszkriminációjának tilalma
A licensz nem lehet diszkriminálhat egyetlen felhasználási területet sem. Nem tilthatja például az üzleti felhasználást.
Licensz jogainak terjeszthetősége
A licensz jogok mindenkire egyformán vonatkoznak, legyen az elsődleges, vagy továbbfelhasználó.
A licensz nem lehet termék specifikus
Az eredeti licensz jogokkal kell terjeszteni abban az esetben is, ha a program egy másik program részeként kerül forgalmazásra.
A licensz más szoftverek jogait nem korlátozhatja
Nem követelheti meg, hogy egy adott adathordozón, a forgalmazott program minden eleme nyílt forráskódú legyen, amennyiben egyik eleme nyílt forrású.
Technológiai semlegesség
A licensz nem követelheti meghatározott technológiák vagy interfacek alkalmazását.
 
CRM, SugarCRM, zenprise, társadalmi szerepvállalásCRM, SugarCRM, zenprise, letölthető dokumentumok